Reklamace a vrácení zboží

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami. Veškeré oprávněné reklamace se snažíme vyřídit v co možné a nejkratší době (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době kratší než zákonných 30 dní)

Postup reklamace

1. Kontaktujte nás na info@nejgrow.cz

2. Zašlete zboží na adresu:

NejGrow.cz
Rostislav Zwrtek
Lidická 544
Třinec 739 61
+420 728 766 588
 
Poškození zásilky při dopravě 
 

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím napište nám v takovém případě na info@nejgrow.cz a přiložte fotografie poškozeného zboží včetně nálepek na balíku křehké, neklopit a výplně v balíku

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Nejgrow.cz provozující e-shop www.nejgrow.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:

NejGrow.cz
Rostislav Zwrtek
Lidická 544
Třinec 739 61
+420 728 766 588
 

Vrácení zboží

Kupující má ze zákona právo na vrácení zboží během 14 dní od převzetí zboží. Detailní popis všech náležitostí naleznete v našich obchodních podmínkách. Zboží musí být v originálním balení a v takovém stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje. Pokud si nejste jistí, zda můžete zboží vrátit, kontaktujte nás a my Vám poradíme. Po obdržení a zkontrolování stavu zboží vyplatíme částku, kterou jste zaplatili, na Váš bankovní účet, případně ji můžete použít jako kredit na další nákup - záleží na naší domluvě.

Postup vrácení zboží

1. Kontaktujte nás na info@nejgrow.cz

2. Zašlete zboží na adresu:

NejGrow.cz
Rostislav Zwrtek
Lidická 544
Třinec 739 61
+420 728 766 588

V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!